زیرپورتال همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
آخرین رویدادها
چهارشنبه 9 تير 1395 فراخوان الگوها وطرحهای موفق جهادی

حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی مفتخر است در راستای انجام وظایف و ماموریتهای محوله نسبت به انتخاب ومعرفی الگوها وطرحهای موفق جهادی وارائه در دهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی اقدام نماید. لذا از کلیه معاونت ها وسازمانهای وابسته وتابعه وزارت جهاد کشاورزی      در خواست می گرددطرحها والگوهای موفق را بر اساس شاخصه های ارسالی انتخاب نموده وحداکثر تا تاریخ 25/4/95 به دبیر خانه کارگروه مستقر در سازمان جنگلها مراتع وآبخیز داری کشور،دفترمجله جنگل ومرتع ارسال نمایند.

لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند با جناب آقای دکترنایب عباسی دبیر کارگروه به شماره تلفن 22488534 تماس حاصل نمائید .

 

 

 

چارچوب معرفی طرحهای موفق جهادی

جهت ارائه در دهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

1 - ویژگی های کلی

الف- طرح/ پروژه معرفی شده در چارچوب سیاست ها و اولویت های وزارتخانه/دستگاه اجرایی باشد. (طرح ها و پروه های عمرانی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی و ......)

ب طرح یا پروژه معرفی شده جزء طرحها یا پروژه های موفق معاونت/ سازمان ذیربط شناخته شود.

ج-  در روند اجرای طرح یا پروژه معرفی شده مدیریت جهادی (بطور نسبی) اعمال شده و قابلیت الگوسازی داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

2- فرایند معرفی

گام اول: معرفی طرح /پروژه و اهمیت آن

گام دوم: دلایل انتخاب آن به عنوان یک طرح موفق جهادی

گام سوم: معرفی ویژگی ها وشاخصه های مدیریت جهادی در روند اجرای طرح  از جمله:

الف- اهداف طرح

ب- شیوه اجرا

ج- اثربخشی پروژه

د- ساختار پروژه یا طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شاخص های فرهنگ و مدیریت جهادی

مولفه های اصلی

ارزش مولفه

سنجه ها

حداکثر امتیاز سنجه

امتیاز دستگاه اجرایی

میانگین امتیاز داوران

امتیاز نهایی

شاخصهای منابع انسانی

30

1-   کار خالصانه و با انگیزه الهی(خلوص)

4

 

 

 

2-   داشتن روحیه ایثار، گذشت و فداکاری(ایثار)

4

 

 

 

3-   اعتماد به نفس

3

 

 

 

4-   خطرپذیری،ریسک وتوکل به خدا

3

 

 

 

5-   انعطاف پذیری

3

 

 

 

6-   تعهد به کار

2

 

 

 

7-   تسلط به علم ودانش مرتبط

2

 

 

 

8-   خلاقیت

2

 

 

 

9-   مسولیت پذیری

4

 

 

 

10-              انگیزه و عشق به خدمت

3

 

 

 

شاخصهای فنی و اجرایی

28

1-   نوآوری در روش اجرای طرح

3

 

 

 

2-   پرهیز از بروکراسی

3

 

 

 

3-   کم کردن هزینه اجرای طرحها و پروژه ها

4

 

 

 

4-   تسریع دراجرای پروژه ها

4

 

 

 

5-   تولید و ترویج دانش فنی متناسب با ذینفعان

3

 

 

 

6-   استفاده از توان مردم و ذینفعان در استفاده مطلوب طرح

4

 

 

 

7-   تفویض اختیار و تمرکززدایی

3

 

 

 

8-   مدیریت مشارکتی (همه با هم)

4

 

 

 

شاخصهای عمومی

20

1-   قانون مداری

2

 

 

 

2-   دوراندیشی و آینده نگری

3

 

 

 

3-   استفاده از ظرفیت های بومی و محلی

4

 

 

 

4-   رعایت اصول زیست محیطی

3

 

 

 

5-   محرومیت زدایی

4

 

 

 

6-   تطبیق با فرهنگ وارزش ها

4

 

 

 


پیامدهای اجرای طرح

22

1-   توانمندسازی ، یادگیری و پژوهش حین عمل (آموزش)

4

 

 

 

2-   اشتغال پایدار

2

 

 

 

3-   تولید دانش

3

 

 

 

4-   حفظ محیط زیست

3

 

 

 

5-   افزایش رفاه و سلامت

3

 

 

 

6-   افزایش منافع اقتصادی (ملی محلی)

4

 

 

 

7-   حفظ و ارتقاء امنیت

3

 

 

 

 

 

پیوست شماره 2

 

فرمت تنظیم گزارش طرح/ پروژه موفق دارای شاخصه ها و مولفه های فرهنگ ومدیریت جهادی در همایش سال 95

1-     عنوان دستگاه اجرایی: به تفکیک وزارت خانه/ معاونت / سازمان

2-     عنوان طرح

3-     مختصات جغرافیایی طرح

4-     دوره زمانی اجرای طرح

5-     توضیحات اجمالی درباره طرح، ویژگیها، وسعت، اهمیت و پیامدهای اجرای طرح

6-     شاخصه ها و ویژگیهای فرهنگ و مدیریت جهادی قابل مشاهده در روند اجرای طرح

7-     وجوه تمایز این طرح به واسطه بکارگیری شاخصه های فرهنگ و مدیریت جهادی در مقایسه با سایر طرحهای مشابه

8-     وجوه قابل الگوگیری طرح در سایر مراکز و دستگاه ها

یادآوری:

الف- در معرفی طرح، تکیه اصلی بر تبیین آن دسته از مولفه ها و شاخصه هایی از فرهنگ و مدیریت جهادی است که به تمایز آن طرح از سایر طرحها انجامیده و مدیران و مجریان طرح معتقدند علت موفقیت و پیشرفت طرح وجود این ویژگی ها در سازمان کار، شیوه مدیریت، رفتار وسلوک مدیران وکارشناسان وسایر کارکنان و دست اندرکاران طرح و درکل فرایند اجرای طرح است. هدف آن است که مخاطب، تفاوت «انجام کار با روحیه جهادی» را با سایر شیوه های مدیریت، با همه وجود حس کند.

ب هدف اصلی از معرفی طرحهای موفق، الگوسازی این فرهنگ با استفاده از شیوه مستندسازی و ارائه تصویر عینی، محسوس و قابل لمس از مولفه ها، ویژگیها وشاخصهای فرهنگ و مدیریت جهادی می باشد که در فرایند اجرای طرح مشهود است، لذا در کنار گزارش ارائه مستندات موردنیاز در قالبهایی چون عکس، پاورپوینت، مستندات مکتوب، الکترونیکی و غیره ضروری است.

ج گزارش درحد 2 صفحه تنظیم گردد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.