زیرپورتال همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
آخرین رویدادها
يكشنبه 27 تير 1395 فرم حضور در نمایشگاه دهمین همایش و اولین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی

فرم حضور در نمایشگاه

 

 

فرم حضور در نمایشگاه دهمین همایش و اولین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی

 

نام وزارتخانه / سازمان / شرکت /موسسه /اتحادیه

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر روابط عمومی

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول پیگیری

 

 

تلفن

 

 

دورنگار

 

 

تلفن همراه

 

 

نشانی وب سایت سازمان

 

 

پست الکترونیکی

 

 

نشانی پستی

 

 

متراژ  غرفه درخواستی

 

 

نوع اقلام قابل  ارائه در نمایشگاه

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده :

 

سمت :

 

تاریخ تکمیل :

 

امضاء:

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.