زیرپورتال همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
آخرین رویدادها
چهارشنبه 9 تير 1395 فراخوان عمومی مقاله

فراخوان عمومی مقاله

حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی افتخار دارد در راستای انجام وظایف و ماموریتهای محوله، تمام سعی و تلاش خود را برای حفظ، گسترش و ترویج فرهنگ و مدیریت جهادی میراث گرانبهای فرزندان عزیز این سرزمین که از سال 1358 با فرمان تاریخی امام راحل عظیم الشان(ره) و با اعتقاد راسخ به پیام وحی الهی «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله» ، نهادی مقدس و انقلابی را بنا نهادند و  برگی زرین از عشق ، ایثار و فداکاری را در تاریخ پر افتخار ملت  شریف ایران ورق زدند بکارگرفته و در جهت پیاده سازی و نهادینه کردن آن در سطح وزارتخانه متبوع و سایر دستگاههای اجرایی کشور همت گمارد.

در همین راستا دهمین همایش و اولین جشنواره ملی فرهنگ و مدیریت جهادی در 24 و 25 مرداد ماه سال جاری درتهران برگزار می شود که بدینوسیله از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و صاحبنظران حوزه فرهنگ و مدیریت جهادی برای ارائه مقاله در محورهای ذیل دعوت بعمل می آید. 

 محورهای اصلی همایش :

الف: مبانی فلسفی و بنیانهای نظری فرهنگ و مدیریت جهادی

ب: ماموریت و رسالت فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی

 ج: تجارب ، کارکردها ، ظرفیتها و راهبردهای فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی

ضمنا مشخصات و نحوه ارسال مقاله ، همراه با زیر محور های همایش در ذیل فراخوان و سایت همایش (http://hfmj.maj.ir) قابل دسترسی است.


شرایط ، زمان و طریقه ارسال مقاله:

چکیده و اصل مقاله می بایست به دبیرخانه همایش تنها از طریق سیستم مدیریت مقالات همایش ارسال گردد.
حداکثر مهلت ارسال چکیده مقالات: 31 تیر ماه 1395
ویژگی های چکیده ارسالی:
متشکل از حداقل 150 و حداکثر 300 واژه
حاوی شرح مختصر مساله و هدف پژوهش
حاوی شرح مختصر روش پژوهش
حاوی شرح مختصر اهم نتایج پژوهش
* مهلت ارسال اصل مقاله : دهم مرداد ماه 1395(مختصات اصل مقاله پس از پذیرش چکیده به اطلاع خواهد رسید).

·        سایت همایش : http//:hfmj.maj.ir

·      
 
تلفن های تماس:64584469-64584633-021


پست الکترونیکی: hfmj@agri-jahad.irمحورهای اصلی و زیر محورهای همایش

الف: مبانی فلسفی و بنیانهای نظری فرهنگ و مدیریت جهادی

1-     رابطه شعار سال و فرهنگ و مدیریت جهادی

2-     راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بستر فرهنگ و مدیریت جهادی

3-  فرهنگ و مدیت جهادی ، عهد نامه مالک اشتر

4- تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخص های آن

5- نقد و آسیب شناسی فرهنگ و مدیریت جهادی

6- مقایسه تطبیقی فرهنگ و مدیریت جهادی با سایر نظریه ها و تئوریهای رایج

7- بنیان های نظری و فکری فرهنگ و مدیریت جهادی

8- چالش ها ، موانع و عوامل بازدارنده فرهنگ و مدیریت جهادی

9- تجربه نگاری فرهنگ و مدیریت جهادی از نظر پیشکسوتان جهادی

10- مقایسه تطبیقی اندیشه های مدیریت جهادی با نظام فکری حاکم بر سازمانهای کارآفرین

ب: ماموریت و رسالت فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی

1-  راهکارهای پیاده سازی و استقرار نظام فرهنگ و مدیریت جهادی در فرآیند توسعه بخش کشاورزی

2-  راهکارهای عملیاتی نمودن شاخصه های فرهنگ و مدریت جهادی

3-  نقش اعمال شاخصه های فرهنگ و مدیریت جهادی در موفقیت طرح های تخصصی دستگاهها و سازمانهای کشور(مطالعه موردی)

4- بازآفرینی ، الگو سازی و راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ و مدیریت جهادی

5- شاخص های موفق مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی

6- ظرفیت های مدیریت جهادی در پاسخگوئی به چالش های اساسی کشور

 ج: تجارب ، کارکردها ، ظرفیتها و راهبردهای فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی

1-     ارائه الگوهای موفق فرهنگ و مدیریت جهادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

2-     ارائه راهبردها و برنامه های عملیاتی برای توسعه و تثبیت فرهنگ و مدیریت جهادی

3-     مدل عملیاتی استقرار شاخص های فرهنگ و مدیریت جهادی

4- شناسائی الگوهای موفق فرهنگ و مدیریت جهادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی)

5- الگوها و راهکارهای ترویج و انتقال تجربه فرهنگ و مدیریت جهادی در گستره جهانی

 

راهنمای نویسندگان مقالات:

از نگارندگان محترم تقاضا دارد مقالات خود را با توجه به نکات ذیل تهیه و به دبیرخانه همایش ارسال کنند:

مقاله دقیقا  بر اساس راهنمای تدوین مقاله تدوین شود و حاوی مقدمه ، پیشینۀ پژوهش، روششناسی پژوهش، یافته­های پژوهش، نتیجهگیری و منابع باشد. (دقت شود تیترهای مقاله دقیقا موارد فوق الذکر باشد در غیر اینصورت مقاله عودت داده خواهد شد).

توجه 1 : در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورتهای پژوهش اشاره شود (در مقدمه باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام میشود؟). اهداف، سؤالها و فرضیههای پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند.

توجه2 : در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخشهای اصلی ذیل اشاره شود:

1.مبانی نظری (تئوریها، دیدگاهها و رویکردهای موجود در مورد مسئله، تبیین ادبیات پژوهش)؛ 2. سابقه پژوهش (پژوهشهای پیشین و روششناسیهای آنها در مورد مسئله؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل)

چکیده مقاله به انگلیسی ترجمه شده و پس از چکیده فارسی ذکر شود.

سایر موارد عبارتند از:

1ـ مقاله دربردارندة موضوعات جدید، و حاصل مطالعات و تحقیقات نگارنده و نیز مستند به تحقیقات قبلی با ذکر مآخذ به شیوه A. P. A باشد.

2ـ ساختار مقاله شامل چکیده حدود 200 کلمه، مقدمه که حاوی سابقه موضوع نیز باشد؛ توضیح روش تحقیق یا بررسی، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

3ـ مقاله در نشریه دیگری چاپ نشده و به سمینارها یا مجامع علمی دیگر ارائه نشده یا به طور همزمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد و نامه عدم چاپ در نشریات دیگر با امضای صاحبان مقاله همراه آن ارسال شود.

4ـ اصلاحات مورد نظر داوران و یا تغییرات کلی به نگارندگان منعکس می¬شود اما مجله در چارچوب خط مشی¬های خود در صورت لزوم، مقالات را ویرایش خواهد کرد.

5ـ ویرایش ادبی و رسم‌الخط مقاله تابع شیوه‌نامه نگارش نشریات علمی است که نمونه‌های آن تاکنون چاپ و منتشر شده و اساس آن دستور خط مصوَّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

6ـ مقاله با نرم‌افزار Word 2007 و قلم B Zar فونت 12 حروفچینی شود. حجم مقاله حداکثر 20 صفحه و حاشیه بالا، پایین، راست و چپ به ترتیب 6، 5، 4، 4 باشد و از طریق سامانه ارسال گردد.

7ـ نمودارها، شکلها و جدولها تا حد امکان به صورت آماده چاپ ارائه و مندرجات، عنوان و شماره‌گذاری آنها روشن و مشخص باشد و عنوان جداول در بالا و عنوان نمودارها در پایین آن درج شود.

8 ـ مهمترین معادلهای خارجی، واژه‌های خاص و اصطلاحات علمی تخصصی(فقط یک‌بار)در پاورقی درج گردد.

9ـ ارجاعات مقاله در متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع و در صورت نقل‌قول مستقیم با ذکر شماره صفحه پس از سال انتشار (همگی داخل پرانتز) آمده و در پایان مقاله اطلاعات کامل کتابشناسی به روش یاد شده در بند 10 بیاید.

10ـ مشخصات منابع مورد استفاده به شرح ذیل آورده شود:

الف ـ در مورد کتاب

نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر، نام کتاب (با فونت سیاه)، و نام خانوادگی مترجم (اگر کتاب ترجمه شده است)، محل نشر، نام ناشر.

ب ـ در مورد نشریه‌ها و مجله‌ها

نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم (اگر مقاله ترجمه شده است)، نام مجله یا نشریه (با فونت سیاه)، شماره مجله یا نشریه، دوره یا سال، صفحه یا صفحات مورد استناد.

11ـ در صورت نیاز مبرم به تذکر یا توضیح مطلبی به صورت پاورقی یا یادداشت در متن در محل مناسب صرفاً شماره‌گذاری صورت گیرد و در پایان مقاله در برگه جداگانه با عنوان یادداشتها این گونه موارد به ترتیب شماره‌گذاری و توضیح داده شود.

12ـ مقاله‌ها با عنوان سردبیر نشریه، با ذکر نام و نام خانوادگی کامل نگارنده، مرتبه علمی و سمت، مشخص کردن نویسنده مسئول، نشانی کامل محل کار یا سکونت، شماره تلفن و پست الکترونیکی به آدرس مجله ارسال گردد.

13ـ مسئولیت صحت مطالب هر مقاله به عهده نویسنده و دبیرخانه در حک و اصلاح و ویرایش مطالب آزاد است

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.