زیرپورتال همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
آخرین رویدادها

يكشنبه 10 مرداد 1395 برگزاری هفتمین جلسه کمیته اطلاع رسانی ، تبلیغات و نمایشگاه در سالن نعمتی جم

مصوبات جلسه در مورخ 5/5/95

1-   مقرر گردید مستند سازی ( فیلم برداری ، عکاسی)  همایش ، کارگاههای آموزشی، نمایشگاه توسط آقای سلیمی از گروه تلویزیونی جهاد انجام پذیرد .

2-   کلیه اعضای جلسه حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 10/5/95کلیپ های فعالیت های سازمانی خود را در اختیار آقای سلیمی قرار دهند .

3-   از فرمایشات امام و رهبری در خصوص فرهنگ و مدیریت جهادی در فضاسازی های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد .

4-   سازمانهای شیلات، جنگلها، مراتع و آبخیزداری، دامپزشکی، تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، تعاون روستایی ، مسئولین مستندسازی ( فیلمبرداری و عکاسی ) خودرا جهت همکاری به آقای سلیمی از گروه تلویزیونی جهاد معرفی نمایند .

5-   پوشش کامل همایش در دوروز توسط واحد سیار تصویر سازی انجام شود .

6-   شرکت کنندگان در نمایشگاه مساحت درخواستی مورد نیاز را حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 10/5/95 اعلام نمایند

7-    شیوه نامه اجرایی نمایشگاه تا روز یکشنبه مورخ 10/5/95 ارائه گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.