آخرین رویدادها
بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری زمان برگزاری یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی در مشهد مقدس به روزهای 22 و 23 آذرماه 1396 موکول شد
 انتصاب جناب آقای دکتر سید جلال الدین بصام رئیس محترم آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی به عنوان رئیس کمیته آموزش یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای رشید کارگر به عنوان رئیس کمیته جشنواره هنری  وزارت جهاد کشاورزی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای دکتر فلسفی به عنوان دبیر یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای دکتر مصطفی بستاکی به عنوان عضو کمیته علمی وزارت جهاد کشاورزی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای حمید طاهری به عنوان عضو کمیته علمی وزارت جهاد کشاورزی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای مهندس جلیل بشارتی به عنوان عضو کمیته علمی وزارت جهاد کشاورزی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای دکتر نادر قلی ابراهیمی به عنوان عضو کمیته علمی وزارت جهاد کشاورزی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای دکتر مهدی مینایی به عنوان عضو کمیته علمی وزارت جهاد کشاورزی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای دکتر امیر حاجی احمدی به عنوان عضو کمیته علمی وزارت جهاد کشاورزی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای دکتر سید جواد حسینی کوهی خیلی   به عنوان عضو کمیته علمی وزارت جهاد کشاورزی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای دکتر رزاقی مشاور محترم رئیس سازمان و مدیر ، سر دبیر مجله جنگل و مرتع  به عنوان رئیس کارگروه بررسی الگوها و طرح های موفق وزارت جهاد کشاورزی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای مهندس محمد علی جوادی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی به عنوان رئیس کمیته علمی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای مجتبی مزروعی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان رئیس ستاد اجرایی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای مهندس رامین میرزایی مدیر کل محترم امور رفاه پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس کمیته اجراییو پشتیبانی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
انتصاب جناب آقای مهندس عظیمی مشاور محترم وزیر به عنوان رئیس کمیته علمی یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
فراخوان شرکت در یازدهمین نمایشگاه فرهنگ و مدیریت جهادی
دستورالعمل و چارچوب معرفی الگوهای موفق مدیریت جهادی برای دستگاههای اجرائی
فراخوان الگوها و طرح های موفق جهادی
فراخوان دومین جشنواره هنری فرهنگ و مدیریت جهادی
برگزاری هفتمین جلسه کمیته اطلاع رسانی ، تبلیغات و نمایشگاه در سالن نعمتی جم
تیزر تبلیغاتی همایش
فرم ثبت نام هنرمندان در بخش جشنواره دهمین همایش و نخستین جشنواره ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
فرم حضور در نمایشگاه دهمین همایش و اولین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی
فراخوان شرکت در نمایشگاه  دهمین همایش و اولین جشنواره ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
برگزاری ششمین جلسه کمیته اطلاع رسانی ، تبلیغات و نمایشگاهها
فراخوان نخستین  جشنواره فرهنگی – هنری  فرهنگ و مدیریت جهادی
فراخوان عمومی مقاله
فراخوان الگوها وطرحهای موفق جهادی
برگزاری جلسه کمیته اطلاع رسانی ، تبلیغات و نمایشگاهها
1 2
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.