بسمه تعالی

وظایف کمیته بررسی الگوها و طرح های موفق یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی  پاییز 1396


- کمیته بررسی الگوها و طرح های موفق :

-         تعیین شاخصه ها، مولفه ها و چهارچوب انتخاب الگو ها و طرح های موفق جهادی و ابلاغ به زیرکمیته های مربوطه در دستگاههای شرکت کننده در همایش(شاخصه ها و مولفه های تخصصی هر دستگاه، در زیر کمیته مربوطه تعیین می شود.)

-         برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت بخش های غیر دولتی و خصوصی در ارائه طرح های موفق و الگوهای جهادی

-         پیگیری تشکیل زیرکمیته ها، در دستگاههای شرکت کننده در همایش

-         تعیین حداقل و حداکثر تعداد الگو ها و طرح های موفق جهادی هر واحد شرکت کننده و مهلت معرفی به کمیته

-          بررسی الگو ها و طرح های موفق جهادی معرفی شده (تطبیق با شاخصه ها)

-         ارائه برنامه پیشنهادی معرفی طرح های موفق در همایش، با تعیین تقدم و تاخر معرفی آنها

-         پیگیری دریافت خلاصه اطلاعات الگو ها و طرح های موفق جهادی، در قالب فرمت معین و ارائه به کمیته اجرائی جهت چاپ، حداقل دو هفته قبل از زمان برگزاری همایش

-         تعیین روش های تشویق و اعطای جوایز به صاحبان طرح های موفق

-         پیش بینی بودجه و محل تامین اعتبار برنامه های پیشنهادی و جذب حامی در بین  اعضای کمیته یا بیرون از اعضاء

 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.