بسمه تعالی

وظایف کمیته آموزش یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی  پاییز  96-کمیته آموزش :

-         برقراری ارتباط و تعامل با دستگاههای اجرایی به منظور استفاده از تجارب آموزشی، فضا ها وظرفیت های موجود و ارتقاء استاندارهای آموزشی همایش

-         نیاز سنجی آموزشی برای مخاطبان همایش (مدیران ارشد و میانی و اعضای هیئت علمی ) دستگاهها

-         برنامه ریزی و پیگیری برگزاری کارگاههای آموزشی همایش

-         برنامه ریزی و پیگیری انجام ثبت نام الکترونیکی شرکت کنندگان در همایش

-         اخذ کد آموزشی همایش

-         پیش بینی سازوکارهای لازم برای ارزیابی و سنجش یادگیری مخاطبان و شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی

-         پی گیری صدور گواهی آموزشی برای شرکت کنندگان در همایش

-         پی گیری انجام نظارت بر تحقق شاخصها و فرایند آموزشی در طول برگزاری همایش

-         پیش بینی بودجه و محل تامین اعتبار برنامه های پیشنهادی و جذب حامی در بین  اعضای کمیته یا بیرون از اعضاء

 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.