بسمه تعالی

وظایف کمیته علمی یازدهمین  همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی پاییز
1396

- کمیته علمی :

-         تعیین محورهای علمی پژوهشی و مقالات مورد نیاز همایش

-         اخذ مجوز برگزاری همایش علمی

-         پیشنهاد سخنرانان کلیدی، به مدیر همایش

-         سفارش تهیه و تدوین مقالات مورد نیاز همایش

-         انتخاب هیئت داوران مقالات

-         پیگیری مراحل دریافت، بررسی، داوری و ...

-         ارائه خلاصه و اصل مقالات نهایی، به دبیرخانه همایش

-         تهیه و ارائه برنامه برگزاری نشستهای تخصصی

-         ارائه برنامه پیشنهادی ترتیب اجرای: الف- پنل ها(نشستهای تخصصی) ب- ارائه مقالات، به دبیرخانه همایش

-         تنظیم کتابچه خلاصه مقالات و ارائه به کمیته اجرائی جهت چاپ، حداقل دو هفته قبل از زمان برگزاری

-         پیش بینی بودجه و محل تامین اعتبار برنا مه های پیشنهادی و جذب حامی در بین  اعضای کمیته یا بیرون از اعضاء

 

 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.